close

Wala Pa Eh

 Wala Pa Eh Dissertation

KABANATA We

PANIMULA

Historikal na Batayan

Sa pantangan ng pag-aaral sa inhinyeriya, ang pinakabagong disiplina rito ay ang kursong Inhinyeriyang Pangkompyuter. Ito ay ang pinagsamang pantangan ng pag-iinhiyerong elektrikal for agham na pangkompyuter. Ilan sa mga pinag-aaralan ng isang inhinyero sa kompyuter ay tungkol sa pagdidisenyo at paggawa ng isang software in firmware, tungkol din sa artipisyal mhh katalinuhan, pagdidisenyo ng isang network by pag-aaral ng iba't ibang programming dialects tulad ng C, C++, Java by marami pang iba. Siya rin ay nag-aaral kung paano magdisenyo, magpaunlad, maggawa at magpanatili ng mga bahagi ng isang kompyuter, kung paano magdisenyo ng isang microprossessor, ng VLSI chips, pagdidisenyo ng electronic circuits, at mayroon in itong patungkol sa pantangan ng robotics. 1 Sa kabila mhh ito ay mula social fear larangan in pag-iinhinyero, nananatili pa rin itong walang bord eksam hindi tulad ng ibang kurso mula sa inhinyeriya. Ang layunin ng " Engineering Licensure Board Exam” ay upang makilala ang mga nagtataglay ng mga kinakailangang mga kwalipikasyon social fear pag-iinhinyero by upang mapangalagaan ang pampublikong kaligtasam, kalusugan at kapakanan na nauukol sa pag-iinhinyero. Dahil social fear proseso ng pagkuha ng pang-inhinyerong lisensya, ang publiko ay maaaring magkaroon ng tiwala sa mga kakayahan at pagsasagawa ng mga lisensyadong propesyonal na inhinyero. 2 Ang unibersidad ng AMA Laptop, bilang tagapanguna ng edukasyong pangkompyuter sa Pilipinas, ang kauna-unahang nag-alok ng mga kurso sa Agham Pangkompyuter at Inhinyeriyang Pangkompyuter noong mga kalagitnaan nang 1980's. 3 Sa kasalukuyan ay halos lahat ng mga unibersidad ay nag-aalok em ng kursong ito. Patuloy rin ang pagdami ng mga estudyante na kumukuha ng kursong ito. May mga sabi-sabi na magkakaroon na raw ng haie eksam ang kursong ito ngunit hanggang sa ngayon naman ay wala pa ring pagbabago. Ang PRC o " Professional Legislation Commission” u Komisyon social fear Pamamalakad ng mga Propesyonal na naitatag noong Hunyo 22, 1973 kung saan ito ay ang nagseseguro sa buong bansa sa isang maaasahan, mapagkakatiwalaan at maunlad na sistema ng pagtukoy sa kakayahan ng mga propesyonal sa pamamagitan ng tunay at wastong pagsusuri ng pagbibigay ng lisensya. four Sa buong mundo, ang kauna-unahang metodo ng inhinyeriyang pangkompyuter ay naitatag sa Estados Unidos noong 1971 sa Case Western Book University. May sari-sariling paraan at kahingian ang bawat bansa sa pagbibigay nito ng lisensya sa mga propesyonal. Social fear United States, ang eksaminasyon ay nahahati social fear dalawang yugto. Ang eksam pagkatapos ng kolehiyo by eksam pagkatapos na makaranas ng 4 na taong pagtatrabaho. Ang kursong inhinyeriyang pangkompyuter ay kasama pennsylvania rin social fear larangan ng pag-iinhinyero kaya't marami ang nagtatanong, lalo na ang mga estudyante sa kursong ito, kung bakit nga ba ito ay walang bord eksam at kung may paraan nga ba upang masusolusyunan ang hindi nito pagkakaroon ng garniture eksam. Ang pananaliksik bist du ito ay isinagawa upang maipaalam social fear mga estudyante o mambabasa ang tungkol sa isyung ito by upang matimbang ang mga epekto nito sa estudyante nito in ang maaaring solusyon ukol dito.

Teoretikal na Balangkas

Ayon kay Nathania Maddox, isang propesyonoal na manunulat, ang demarcacion ng Columbia at ang bawat estado sa Estados Unidos ay nangangailangan em ang bawat inhinyerong kompyuter na panghardware ay magkaron ng lisensya bilang isang Propesyonal bist du Inhinyero (PE) kung siya ay magbibigay ng serbisyo sa publiko. Kailangan din na mayroong " engineering degree” mula sa aprubadong programa. Pagkumpleto ng isang pagsusulit (board exam) by apat bist du taon ng mga kaugnay na karanasan sa trabaho. Para naman sa mga inhinyerong kompyuter na pangsoftware ay wala talagang kinakailangang lisensya ngunit maaari silang kumuha ng sertipikasyon mhh inaalok ng isang kompanya. Ayon naman kay Engelbert Datorin, ang regulasyon sa mga tuntunin ng pagbibigay ng lisensya sa mga nagtapos ng pag-iinhinyero ay nag-iiba social fear bawat bansa. Sa...

 Essay about inventory program

Essay about inventory program

I. Name: DESIGN AND DEVELOPMENT OF INVENTORY SYSTEM USING BARCODE II. Supporters: MACALINDONG, Roselle P. MALABANAN, Rocel M. VERTUCIO, Joanne Marie G. Campus: Batangas State…...

Read
 Bond Value Essay

Bond Value Essay

Task no . 1 Fixed Profits Securities and Markets Query A. you Given the next bond: |starting date |30/09/2011 |maturity date…...

Read